Skyltar, kostnader och bygglov m.m.

april 25, 2022

I denna artikel finner du information om skyltar och vad det kostar, samt olika faktorer som påverkar priset. Om du behöver bygglov eller inte m.m.

Oavsett om du vill ha en stor fasadskylt eller fler mindre anvisningsskyltar kan det vara bra att veta vad som gäller och vad du kan förvänta dig.

Innehållsförteckning

Vad kostar en skylt?

Det första du funderar över är troligtvis vad skylten kommer kosta. Det beror på skyltens storlek, antalet skyltar och dess utformning. Med utformning menas om skylten ska ha kantbockade kanter eller inte, ska det vara reflexfolie eller inte osv.

Kostnad för en mindre skylt

För en mindre skylt som är strax under en m2 och som du själv monterar får du räkna med en kostnad om mellan 2–4 000 kronor exklusive moms.

Kostnad för en större skylt

Handlar det om en större skylt, såsom en fasadskylt på 3x0,6 meter får du räkna med en kostnad på mellan 20–60 000 kronor exklusive moms. I det priset ingår generellt planering, design, tillverkning, riskanalys och montage.

Andra faktorer som påverkar priset

Utöver de vanliga faktorerna; antal, storlek och utformning, kan även annat påverka priset.
Det handlar om skyltens placering och förutsättningarna kring det:

 • Hur högt upp ska skylten sitta?
 • Ska skylten ha belysning eller inte?
 • Behövs någon extra utrustning för att utföra montaget?
 • Behöver det förstärkas där skylten ska sitta?

Vilka kostnader kan tillkomma?

Utöver kostnaden för själva skylten och dess montering är det två utgifter som kan tillkomma. Det handlar om kostnad för elektriker och bygglov. Ska skylten ljussättas krävs elinstallation av en elektriker och priset varierar beroende på vad som behöver göras.

Ibland krävs bygglov och olika kommuner kan ha olika avgifter för att ansöka om bygglov. Det är därför bäst att själv fråga din kommun om vad som gäller. Du kan dock räkna med en kostnad på mellan 5–10 000 kronor. Du kan självklart få en ansökan om bygglov och då kommer kostnaden läggas till på kostnaden för din skylt.

Tänk även på att det kan även finnas andra tillstånds som måste sökas exempelvis från Trafikverket eller fastighetsägaren.

Måste jag ha ett bygglov för en skylt?

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. För att se om området omfatta av detaljplan kan du vända dig till din kommun eller titta på kommunens hemsida.

Att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende innebär en ändring. Det kan alltså handla om att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. Ändringen ska vara väsentlig för att den ska bli lovpliktig.

Skyltar som inte kräver bygglov

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov. Det gäller bland annat följande:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2
 • en skylt inomhus

Se gärna Boverkets hemsida som har en utförlig artikel om bygglov för skyltar. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/

Hur stor ska skylten vara?

Du behöver en så stor skylt att dina kunder eller potentiella kunder kan läsa den. Hur stort det är beror på från vilket avstånd skylten ska betraktas och hur mycket text du vill ha på skylten.

Betraktningsavstånd Textstorlek

Det finns en lathund med rekommenderade minsta textstorlek vid olika betraktningsavstånd. Det kan hjälpa dig att bestämma storlek på skylten utifrån hur mycket text du vill ha på skylten och om all text ska gå att läsa på samma avstånd. Tänk på att tjockleken på typsnittet och färgval påverkar också läsbarheten.

 • 3 m 1 cm
 • 5 m 1,5 cm
 • 10 m 3 cm
 • 15 m 5 cm
 • 20 m 6,5 cm
 • 50 m 15,5 cm
 • 60 m 19 cm

Sist men inte minst behöver du utvärdera om det finns någon annan skyltning som konkurrerar med din skylt. I så fall kanske du vill ha större text eller andra färger. Här är det bra att ta hjälp av ett professionellt företag som kan bistå dig i dessa val och ta fram ett förslag till dig.

Mer information om skyltar, ljuslådor, profilbokstäver, vepa/banderoller hittar du här.

Bil & Motor skylt

Ta kontakt med oss redan idag och berätta om hur du vill växa. Låt oss hitta en lösning om kan hjälpa dig att förverkliga dina framtidsvisioner.

Huvudformulär (index, tjänster, om oss, artiklar)
chevron-down