reklam och marknadsföring megafon

Reklam

Reklam är det som ska främja försäljningen av din vara eller tjänst och reklam kan förmedlas på många olika sätt. En särskild utmaning idag är den mängd reklam som redan cirkulerar i många olika medier och där din reklam ska konkurrera. 

Det är därför viktigt att kombinera olika former av reklam. T.ex. Fysisk reklam både inomhus och utomhus tillsammans med reklam på internet och sociala medier. Vi hjälper dig att ta fram den reklam och de sätt som bäst förmedlar den för ditt företag.

Marknadsföring

Marknadsföring är det som definierar ditt företag och ska uppmärksamma kunder om dina produkter, tjänster och ditt företag. Genom att aktivt och regelbundet arbeta med marknadsföring kan du bygga ditt företags varumärke, öka orderingången och bredda kundunderlaget.

Det kan ske med allt från TV-reklam till visitkort. Vilken väg som är bäst för dig beror på vad du säljer och var du har dina kunder. Vi hjälper dig med marknadsföringen när ditt företag ska växa eller sticka ut bland konkurrenter.

För att skapa och fånga kundvärde är det viktigt att veta vad ditt företag erbjuder och vem din kund är. Om du erbjuder hushållsnära tjänster är det förmodligen möjligheten för din kund att lägga tid på något annat som ger det största kundvärdet.

Din marknadsföring kan vara både verkningsfull och kostnadseffektiv genom att nyttja de resurser och ytor som du redan har. De bilar som används i ditt företag är många gånger ett perfekt redskap för din marknadsföring. Det kan du åstadkomma med allt från en mindre dekal till att klä in större delar av bilen. 

På samma sätt kan en skylt monteras på fasaden till din fysiska butik eller lokal. Varför inte ställa en reklamskylt vid vägen? Vi hjälper dig att hitta en helhetslösning där allt från idé till färdig bildekor och färdigmonterad skylt ingår.

Läs mer

Grafisk Design

Grafisk design handlar om att använda färger, typsnitt, bilder, logotyper, kontraster, mönster och mycket annat för att få fram ett budskap eller för att underlätta mottagarens förståelse. 

Vi ser alltid till att utforma en design som passar dina behov och önskemål. Det gäller oavsett om det handlar om trycksaker eller annan fysisk reklam som vi producerar själva eller en design som du kan använda digitalt, exempelvis en annons.

Logotyper

Din logotyp är ditt främsta varumärke som ska ge omedelbar visuell igenkänning vid din marknadsföring. Vi hjälper dig att ta fram din logotyp.

grafisk design

Totalentreprenad

En uppgift kan ibland kräva engagemang från flera olika aktörer. Då är det viktigt att någon tar ansvar för alla delar och ser till att uppgiften blir utförd. Hos oss kan du få en helhetslösning som innebär att vi tar hand om allt. Det innebär att vi åtar oss arbetet med totalentreprenad. 

Vi är vana vid att arbeta tillsammans med underleverantörer och för oss är det viktigt att arbeten utförs med säkerhet som högsta prioritet.

Bygglov

I de flesta krävs ett bygglov för att sätta upp en skylt. Det kan också krävas andra tillstånd, exempelvis ett godkännande från fastighetsägaren. Vi hjälper dig med alla handlingar och nödvändiga kontakter med myndigheter.

Montage

Med erfarna montörer monterar vi dina skyltar och certifierade elektriker installerar eventuell el.

Höghöjd

Vårt arbete kan ibland ta oss upp på höga höjder. Då är säkerhet extra viktigt och därför gör vi en riskanalys inför sådana montage. Den omfattar alla som kan beröras av montaget, allt från den som står i skyliften till bilisterna och fotgängarna på den intilliggande gatan.

montage & höghöjd

Är du redo att växa?

Ta kontakt med oss redan idag och berätta om hur du vill växa. Låt oss hitta en lösning om kan hjälpa dig att förverkliga dina framtidsvisioner.

Huvudformulär (index, tjänster, om oss, artiklar)
chevron-down